Lantbruk

Jord- och skogsbruk är gårdens bas. För närvarande producerar vi spannmål, grovfoder och potatis.

traktor