Sommarbete

Sommaren 2019 tar vi ej emot hästar på sommarbete.

 

Hos oss kan du också hyra in din häst på sommarbete.

Här följer en sammanfattning av hyresvillkoren:

Bete: Hästarna vistas i el-stängslade hagar på åker och angränsande naturbete.
Vatten: Brunnsvatten via slang till bevattningstråg.
Saltsten: Ja
Tillsyn: Vi ser dagligen till hästarna och hagar under betessäsongen med undantag för vår egen semester (ca. en vecka) då tillsyn sker av er själva.
Avmaskning: Hästen ska vara fri från parasiter. Träck-kontroll (t.ex. ”Kolla Masken”) med godkänt resultat alt. avmaskning, som måste vara utfört senast 4 dagar före betessläpp.
Hyrestid: Juni – Augusti
Sadelkammare: Vår ”sommarsadelkammare” är tillgänglig och kan låsas.
Ordningsregler: Hundar ska hållas under uppsikt och vid behov vara kopplade.

Kontakta oss för aktuella priser och villkor.

sommarbete